Spedice

Specializujeme se především na náklady nad 3,5t. Našim cílem je dovést zákazníkovi zboží, jak našeho výrobku tak smluvní přepravy, vždy ve stanoveném termínu.

Naše spedice vystupuje na trhu jako podnikatelský subjekt, jako dopravce a také jako přepravce, který přepravu zboží uskutečňuje vlastními dopravními prostředky, nebo prostřednictvím sítě smluvních autodopravců.

Jestliže naše spedice uskuteční přepravu pomocí smluvních dopravců, tzn, že vstoupíme mezi objednatele a dopravce, dochází k uzavíraní smluv o přepravě věci dle § 610 a násl. Obchodního zákoníku, což znamená, že se jako spedice zavazujeme obstarat nebo zajistit přepravu vlastním jménem na vlastní účet. To znamená, že vůči objednavateli vystupujeme jako vlastní dopravce, na který se přijatý závazek přenáší.

Při vzniku závazku tak dochází k uzavření smlouvy o přepravě věci mezi objednatelem přepravy a spedicí. Spedice pak dle vlastního uvážení přenese plnění závazku na dalšího dopravce.

Jako spediční firma, která jedná vlastním jménem na vlastní účet, plně zodpovídáme objednavateli přepravy za splnění závazků, tedy za dopravení zboží do určeného místa nebo např. za škodu, za zcizení zboží, poškození zboží apod. Toto se následně přenáší na dopravce. Proti přijatému závazku a jeho splnění dochází k fakturaci za přepravu, kterou dopravce uskutečnil.

Jiným závazkovým vztahem je zprostředkování přepravy dle § 601 a násl. Obchodního zákoníku, kdy se spedice zavazuje objednavateli zajistit nebo obstarat přepravu jménem a na účet zastoupeného. V takovém případě se ze strany spediční firmy nejedná o uskutečnění přepravy, ale o poskytování služeb s přepravou zboží mezi členskými státy.